Produkter

Vi erbjuder ett brett sortiment av produkter inom brandteknik och brandsäkerhet. Vi finns här om du har några frågor, eller vill veta mer om några av våra produkter.

Brandsläckare

Vi säljer brandsläckare i olika storlekar och med olika släckmedel:

Vatten

Släcker endast bränder i fibrösa material såsom trä och papper.

Skum

Släcker brand i de flesta inredningsmaterialen och kemikalier. Passar därför bra i en kontorsmiljö

Kolsyra

Ska användas mot brand i elektriska utrustningar, såsom datorer. Funkar även till olika oljor

Pulver

Släcker det mesta och är en bra allroundsläckare. Det negativa med pulver är att det leder till stor nedskräpning och slitage. Ska därför användas med försiktighet.

Utrymningsprodukter

Utrymningsprodukter är väsentligt vid en brand eller en olycka. Det ska finnas tydliga skyltar som guidar dig vid en nötsituation, tydliga utrymningsplaner och synliga nödutgångar, allt för att göra en utrymning så snabb och enkel som möjligt.

Brandvarnare

Brandvarnare är såklart också en väsentlig del av vad som behöver finnas i din lokal. Brandvarnaren ökar sannolikheten för att man ska kunna upptäcka branden  i tid och därmed förhindra att en spridning, vilket därför är en väldigt bra investering. Vi  erbjuder ett brett sortiment med brandvarnare som är anpassat till olika typer av lokaler och verksamheter.

Hjärtstartare

En hjärtstartare kan vara skillnaden på liv och död. Hjärtrelaterade sjukdomar är en av de vanligast förekommande dödsorsakerna i Sverige och det bör finnas en hjärtstartare på varje enskild arbetsplats.

Första hjälpenväska

Våra förstahjälpenväskor innehåller det man kan behöva vid både stora och små skador. Att kunna skydda sin personal på bästa sätt är av stor väsentlighet  och vi kan erbjuda bra produkter till ett bra pris!