Brandsäkerhet för företag

Råd om hur du kan förhindra att brand uppstår på företaget.

  • Varje våningsplan ska ha brandvarnare, brandsläckare och brandfiltar.
  • Brandvarnarens täckningsområdet ska inte överstiga 60kvm
  • Placera inte brandvarnaren nära ventilationen
  • Besiktiga släckutrustningen varje år
  • Undervisa personalen om brandsäkerhet en gång om året

Nedan följer en demonstrativ video på hur snabbt det kan gå för branden att sprida sig: